American Football live score

Place2bet American football nieuws

American Football live score

Afbeelding van Brigitte Werner via Pixabay

American football in Nederland

Al in 1946 spelen twee Amerikaanse universiteitsteams een demonstratiewedstrijd in het Amsterdamse Olympisch Stadion. Pas in 1980 volgt de volgende impuls, wanneer René Koningferander (1957-1991) een oproep doet voor geïnteresseerden in American football bij ‘Sprekershoek’, een televisieprogramma dat een kwartier vóór Studio Sport wordt uitgezonden. Via zijn gymnastiekleraar Guus Annokee, 1e voorzitter en oprichter van de Nederlandse American Football Federatie (NAFF), is Koningferander bekend geworden met de sport. Op zijn oproep volgt de oprichting van de Amsterdam Rams.

De eerste wedstrijd die een Nederlands American-footballteam ooit heeft gespeeld was dan ook de Amsterdam Rams op paaszondag 1981 tegen Herne Tigers uit Duitsland. Bij gebrek aan Nederlandse tegenstanders werd er in 1983 en 1984 in de Duitse OberLiga gespeeld. In 1984 worden de Rams kampioen van de Duitse Oberliga West Division. Ondertussen vinden er in Nederland allerlei initiatieven plaats, zoals demonstratiewedstrijden en de komst van SkyChannel met uitzendingen van Amerikaanse wedstrijden. Dit alles leidt tot de oprichting van diverse Nederlandse verenigingen zoals o.a.: The Hague Raiders, Delft Dragons, Rotterdam Trojans, Zwolle Bulldogs en de Utrecht Vikings. In diezelfde periode (eind 1984) splitst zich een kleine groep af van de Amsterdam Rams en vormen een nieuw Team: de Amsterdam Crusaders.

Al deze nieuwe teams, waaronder de “oude Rams”, verenigen zich in de Nederlandse American Football Federatie.

In 1985 gaat de eerste Nederlandse American-footballcompetitie van start. In de hoogste en vooralsnog enige divisie starten acht footballteams, die het tegen elkaar op nemen voor een plaats in de finale van het Nederlands kampioenschap American football; de ”SuperBowl”. In deze finale staan de Amsterdam Rams tegenover de Amsterdam Crusaders. De eerste en enige Superbowl (de latere edities van de finale heten Tulip Bowl) werd gewonnen door de Rams.

In de beginperiode groeit de sport explosief, van enkele teams midden jaren tachtig tot ruim veertig teams eind jaren tachtig. Daarnaast konden de grotere Randstedelijke American-footballteams (Amsterdam Crusaders, Hague Raiders, Amsterdam Rams) zich in zeer korte tijd verder professionaliseren (het inhuren van Amerikaanse spelers en coaches) door het aantrekken van grote sponsors. Deze interesseerden zich voor de nieuwe sport vanwege het frisse uiterlijk en de (relatief grote) aandacht van tv en landelijke dagbladen.

In 1986 organiseert Nederland Eurobowl I, de finale van de Europese competitie van landskampioenen. In het Olympisch Stadion worden de Amsterdam Rams verdienstelijk derde. De finale van de eerste Eurobowl wordt gewonnen door Taft Vantaa uit Finland. Met drie volledige competities gaat de NAFF in 1987 van start. Dit is tevens de eerste competitie die start met een aanzienlijk deel Nederlandse scheidsrechters, aangevuld met arbiters van de vliegbasis Soesterberg.

Eind jaren tachtig wordt gestart met een jeugdcompetitie, en wordt er veel naar flag football gekeken als alternatief voor de jeugd. Verder groeit vooral in de hoogste klasse de kwaliteit van het spel enorm door de inbreng van Amerikaanse spelers en coaches.

Begin jaren negentig kan men spreken van een Nederlandse competitie die tot de sterkste van Europa behoort. Met als hoogtepunt de Amsterdam Crusaders, die vanaf 1987 tot 1991 alles in Nederland weten te winnen en in Europa tot de absolute top weten door te dringen, wat in 1991 en 1992 leidt tot het winnen van de Eurobowl.

Midden jaren negentig stagneert de groei van de sport en verdwijnen er verenigingen. De nieuwigheid is er vanaf en dat merk je ook aan de aandacht van sponsors voor de sport. Aandacht van de televisie is niet langer vanzelfsprekend en met de groei van de jeugd wil het ook niet helemaal lukken. Daarnaast kent de sport in de rest van Europa een ware renaissance, met veel publiek en media-aandacht. Het is deze situatie die de Amsterdam Crusaders doet beslissen om in 1994 en 1995 hun heil buiten Nederland te zoeken en in de European Football League verder te gaan.

Samen met de stagnatie van de sport in Nederland, vinden er mondiaal grote ontwikkelingen plaats. Zo gaat de World League of American Football van start. Deze voorloper van de NFL Europa is een professionele competitie opgezet door de NFL. Een competitie om enerzijds het American football in Europa te promoten en anderzijds te dienen als een farm league voor de NFL (een league om bijvoorbeeld talentvolle spelers tot wasdom te laten komen voor het grote werk). Deze ontwikkelingen hebben een grote invloed op het Nederlands American football. De finale van de NFL Europa werd de World Bowl genoemd.

Eind jaren negentig is American football in Nederland terug bij af, althans voor de beoefening ervan. Nog maar een derde van alle footballteams is overgebleven, er zijn geen sponsors meer, er is geen aandacht meer van de media en de competitie heeft veel van zijn kwaliteit ingeleverd. Aan de andere kant heeft Nederland door de NFL Europa er wel een professioneel footballteam bij; de Amsterdam Admirals. In feite is dit een Amerikaans team dat geregeld meer dan 10.000 man publiek bij thuiswedstrijden trekt; aandacht die de oorspronkelijke Nederlandse American-footballteams nu ontberen. Zoals het zich de laatste jaren laat aanzien, lijkt het er op dat het (marginale) voordeel van een Amerikaans professioneel team, de mogelijkheid van synergie, die zich slechts sporadisch voordoet (zelden een Nederlandse speler of coach in de gelederen), niet opweegt tegen het nadeel. Er is naast professioneel American football namelijk geen draagvlak meer voor een bloeiende, voor de media interessante, Nederlandse amateurcompetitie.
In 2007 werden, samen met de rest van de NFL Europe, de Amsterdam Admirals opgeheven.

In 2001 is de American Football Bond Nederland (AFBN) opgericht. De AFBN is de officiële, overkoepelende bond waarbij de Nederlandse American-footballclubs zijn aangesloten.

Sinds 2017 bestaat ook de Queen’s Football League; een bond voor vrouwenteams die apart van de AFBN bestaat. In 2018 telt deze drie teams: in volgorde van oprichting de Amsterdam Cats, de Rotterdam Ravens en de Flevo Foxes.

Ontvang de laatste tussenstanden of American football live score, wedtips en promoties voor alle matchen over de hele wereld.
American football is een sport waar veel op gewed wordt. Je kan via onderstaande scorebord op Place2bet te weten komen welke match wordt gespeeld vandaag. Volg onze American football live score

Deze live American football matchen zijn ook grotendeels terug te vinden bij de bookmakers. Van zodra de legale bookmakers in Nederland bekend zijn zullen we hier ook mooie promoties aanbieden voor mensen die op American football willen wedden.

Bekijk ook nog andere scores op onze pagina sport & live score

American football live score

 

 

Waar wedden op American football

Binnenkort geven we hier alle Nederlandse casino’s weer waar je kan wedden op American football

Leave a Comment